KURUMSAL

Firmamız, 2002 yılında KARINCA Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. unvanı ile kurulmuştur. Kadrosunda Yeminli Mali Müşavir olarak Yılmaz KILIÇ ve Ömer BEKTAŞ bulunmakta olup, bu kişiler konularındaki uzmanlıklarını Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü Teşkilatı içinde de ispatlamış kişilerdir. Ana kadro dışında şirkette mesleki tecrübe sahibi olan yeterli ölçüde yardımcı kadro da yer almaktadır.


Ülkemizin özellikle son otuz yılda gösterdiği büyüme ve gelişme doğal olarak mali mevzuatta da birçok değişikliği zorunlu kılmıştır. Yapılan mali düzenlemelerin sıklığı ve bütünsellikten uzak oluşu firmalar ve meslek mensupları için mevzuat takibini zorlaştırsa da Kamu otoritesi yaklaşımlarını çok iyi bilen ve çözümleme yeteneğine sahip şirketimizin  kadrosu her zaman doğru ve güvenilir çözümler üreterek uzmanlığını kanıtlamıştır.


İhtiyaca yönelik, fayda ve sonuç odaklı hizmet kalitesi ve etik duruşuyla; tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik temel felsefesiyle çalışan şirketimiz; sekiz  yıllık  deneyimi ve Yeminli Mali Müşavir kadromuzun 25 yıllık birikimi ile aşağıdaki konularda firmalara hizmet vermektedir.

  • Vergi Tasdikleri
  • Vergi Dışı Tasdikler
  • Muhasebe- Denetim ve Danışmanlık
  • Vergi Hukuku ve Vergi Planlamasına Yönelik Danışmanlık
  • Vergi İhtilaflarının Çözümü
  • Çalışma Hayatı ve İş Hukuku
  • Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları

 Şirketimizin misyonu tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermektir. Bu çerçevede hizmet verdiğimiz kuruluşların muhasebelerinde üretilen mali tabloların; şirket yönetimlerine, kamu otoritelerine, finans kuruluşlarına ve diğer üçüncü kişilere karşı sağlam, güvenilir ve doğru bilgi verecek şekilde oluşturulmasını sağlamaktır. Hizmet verdiğimiz kuruluşların kamu otoriteleri ile hiç ihtilafa düşmemesi temel hedefimizdir. Kamu otoritelerinin denetimlerinden asgari ihtilaf ile karşılaşacak şekilde mali bildirimlerin oluşturulması bu çalışmanın özünü ve temel hedefini oluşturmaktadır.