Genel Müdürün Mesajı

2008 yılında ABD’ de konut sektöründe başlayan ekonomik kriz daha sonra kıta Avrupa’sında genel bir borç krizine dönüşerek derinleşmiş ve global bir ekonomik kriz haline gelmiştir.
 
2012 yılında AB ülkelerinde krizin aşılması yönünde atılmış adımların az da olsa olumlu sonuçlarını bekleyeceğimiz yeni bir döneme girmekteyiz.
 
Türkiye’ de ise bir yandan global ekonomik krizin etkilerini azaltmak için önlem alınırken aynı zamanda Arap Baharının dış ticaretimize olan olumsuz etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan ekonomik ve ticaret hayatımız üzerinde gelecekte olumlu etkiler yapmasını umut ettiğimiz yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun da yürürlüğe girmesiyle çok önemli bir dönem geride bırakılmıştır.
 
Yeni yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu şirket kuruluşu ve genel kurul toplantıları gibi bazı yönlerden kolaylıklar getirmekle birlikte şirketlerin ortaklık ve sermaye yapısı, ortaklar ile şirket ilişkileri, yönetim ve denetim organizasyonunda devrim niteliğinde değişiklikler getirmiş ve hukuksal sorumluluklar anlamında da çok önemli düzenlemeleri hayatımıza sokmuştur. Borçlar Kanunu ise ticaret hayatını da ilgilendiren çok önemli değişiklikler getirmiştir. Keza İş Güvenliği Yasası ile de işyerlerinde iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve var olan sağlık ve güvenlik koşullarının daha da iyileştirilmesine yönelik işyeri risk analizi yaptırılması, iş güvenliği uzmanı çalıştırılması veya bu konuda hizmet veren kurumlardan danışmanlık hizmeti alınması v.b… tüm işyerlerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler içermektedir. Gelecekteki dönem tüm bu önemli düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirileceği bir geçiş dönemi olup, iş, çalışma ve ekonomik hayatımızı çok hareketli ve aynı zamanda sıkıntılı bir dönem beklemektedir.
 
Umudumuz odur ki, bu değişiklikler ekonomik ve ticari hayatımıza olumlu yansımalar getirsin.
 
Saygılarımla
Yılmaz KILIÇ
Genel Müdür