Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları

• Şirket Kuruluşları
Türk Ticaret Kanunu usul ve esasları çerçevesinde şirket ana sözleşmelerini hazırlamak, ticaret sicil işlemlerini sonucunda şirketi faaliyete geçirmek. 
 
• Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemleri
Şirketlerde TTK usul ve esaslarına uygun olarak sermaye tespitlerinin raporlanması işlemleri sonrasında artırılması veya azaltılması işlemlerini yapmak.
 
• Anonim Şirketlerde Genel Kurul Hizmetleri.
Anonim şirketlerin hesap dönemi sonrasında genel kurul toplantıları için gerekli evrakları hazırlanması ve yayınlanacak bilgilerin kontrol edilmesi.
 
• Şirket Tasfiye İşlemleri
Şirketin tasfiye sürecinin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları yönünden usulüne uygun şekilde yürütülerek tasfiyenin sağlanması ayrıca tasfiye sonu raporunun hazırlanması.
 
• TTK Hükümleri Çerçevesinde Denetçilik Hizmetleri
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Anonim ve Limited şirketlerde denetçilik yapmak.
 
• Şirketlerin üçüncü kişilerle yaptıkları sözleşmelerin gözden geçirilerek kanuni mevzuata aykırı hükümler ve/veya şirket menfaatlerine aykırı hususlarda önerilerde bulunmak.