İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilmeyecek KDV Tutarı Yeniden Belirlenmiştir

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilmeyecek KDV Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. (31/12/2012 Tarih – 28514 / 4’ cü Mükerrer Sayılı Resmi Gazete