Şirketlere e-tebligat zorunluluğu getirilmiştir

Şirketlere e-tebligat zorunluluğu getirilmiştir. (19/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete)