İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliğ

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=oiJ71PooVVea4nmb&type=teblig