2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=720&tx_ttnews[tt_news]=2814&tx_ttnews[backPid]=718&cHash=5b702f5838