Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadler Ve Tutarlar Yeniden Belirlenmiştir

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadler Ve Tutarlar Yeniden Belirlenmiştir. (31/12/2012 Tarih – 28514 / 4’ cü Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)