İştirak Kazançları İstisnası Ve Yabancı Fon Kazançlarının Ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumunu Düzenleyen K.V.K. Genel Tebliği (7 Seri No’ lu) Yayınlanmıştır

İştirak Kazançları İstisnası Ve Yabancı Fon Kazançlarının Ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumunu Düzenleyen K.V.K. Genel Tebliği (7 Seri No’ lu) Yayınlanmıştır. (31/12/2012 Tarih – 28514 / 4’ cü Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)