İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır. (29/12/2012 Tarih – 28512 Sayılı Resmi Gazete)